Παραδοσιακοί Χοροί στην πλατεία Κρικέλλου 2018

info-karpenisi Παρασκευή 3/8/2018 11:36Παραδοσιακοί Χοροί στην πλατεία Κρικέλλου 2018

Κρίκελλο Ευρυτανίας 22 Ιουλίου 2018

1η Ιστορική Αρχαιολογική Ημερίδα:

279 π.Χ. Νίκη κατά των Γαλατών εις Σωτηρίαν Δελφών

Προεδρείο: Ολυμπία Βικάτου, Μαρία

Παπαϊωάννου, Σταυρούλα Πολονύφη Μαρία Παπαϊωάννου, Δημήτριος Φαλής, Αντώνιος Βασιλόπουλος, Γεώργιος Σταμάτης, Δρ. Ολυμία Βικάτου

Παραδοσιακοί χοροί:

Εκπολιτιστικός Όμιλος Θέρμου, Χοροδιδάσκαλος: Θωμάς Κυριαζής
ΤΕΧΟΥΡΓΕΙΟ Ναυπάκτου, Χοροδιδάσκαλος: Παναγιώτης Κερασιάς

Konstantinos Kefalas

2669