Λύδια Αγγελοπούλου - Σταμάτης Μπερής - Φιλαρμονική Καρπενησίου

info-karpenisi Κυριακή 11/3/2018 21:29

Λυδία Αγγελοπούλου - Σταμάτης Μπερής - Φιλαρμονική Δήμου Καρπενησίου

Μουσικό αφιέρωμα για την εκδήλωση: Ο ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία

Λυδία Αγγελοπούλου - Σταμάτης Μπερής Πιάνο: Χατζηκουμπάρογλου Βενιαμίν

Φιλαρμονική Δήμου Καρπενησίου Διεύθυνση: Ευαγγελία Βάρσου

Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

Konstantinos Kefalas

1629